Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Kamratstödjare

 

På Rudebecks arbetar vi förebyggande mot mobbing och utanförskap. I varje klass väljs två kamratstödjare som kan upptäcka om någon verkar må dåligt eller verkar vara utanför.

Dessa kamratstödjare träffas regelbundet och försöker hitta sätt att ytterligare förbättra stämningen i klassen och på skolan. De kan också ta initiativ till olika aktiviteter för eleverna, t ex klassens dag. De får även minst ett utbildningstillfälle per läsår med en utomstående föreläsare.

Hos oss är du sedd, inte bara av personalen utan även av dina kamrater.