Välkommen till Sigrid Rudebecks Gymnasium!

Elevhälsa

Skolkurator

Mona Esmailian 
Tel: 0733-562263
E-post: mona.esmailian@rudebecks.se

 

Specialpedagog

Anna Kuschel
E-post: anna.kuschel@rudebecks.se

 

Elevhälsa medicinska insatser:

Skolsköterska

Maria Poth 
Tel: 107584, 0768-845396
E-post: maria.poth@rudebecks.se

Mottagning alla dagar

Skolläkare 

Tidsbeställning genom skolsköterskan